กระเทียม

กระเทียมช่วยในเรื่องผิวหนังได้

โรคผิวหนังที่พบได้บ่อยในประเทศไทย คือ กลากและเกลื้อน เพราะสภาพอากาศร้อนชื้น ทำให้เชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเติบโตได้ดี กลากจะมีลักษณะเป็นผื่นวงกลมหรือวงแหวน มีขอบเขตชัดเจน อาจมีขุยหรือสะเก็ดที่ขอบผื่นด้วย สามารถขึ้นได้ทั่วร่างกาย ส่วนเกลื้อนลักษณะผื่นเป็นวงกลมสีน้ำตาลหรือขาว มีขุยหรือสะเก็ดบางที่ผื่น มักขึ้นเฉพาะส่วนบนของร่างกาย เช่น แขน คอ หลัง เป็นต้น กลากและเกลื้อนเป็นโรคที่สามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้ผ่านการใช้ของร่วมกับผู้ป่วย โดยทั่วไปแล้วโรคเกลื้อนจะมีความรุนแรงน้อยกว่า แต่โรคทั้งสองชนิดสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการใช้ยาทา แต่สำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้วิธีธรรมชาติ กระเทียมคือตัวช่วยที่สามารถบรรเทา โรคผิวหนังสองชนิดได้ดี